Project news
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Новини

Виховна робота

Date: 1 грудня 2018 о 20:23, Refreshed 1 грудня 2022 о 13:08
Author: admin 0. 1.

У навчальному закладі склалася чітка система навчання та виховання майбутніх спеціалістів, яка ґрунтується на стійкій потребі студентів у поглибленні світоглядних знань, рості їх інтелектуального та духовного потенціалу.
Стрижневим елементом усієї системи виховання в коледжі є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення активної життєвої позиції кожної людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання виявляється у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічного походження.
Виховна робота коледжу відзначається великим розмаїттям форм та методів залучення молоді до активного формування професійних рис працівника сфери обслуговування, підготовки його до життя, виховання творчої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності і високий професіоналізм, що забезпечує фахову мобільність та конкурентноспроможність на ринку праці: це і зустрічі з представниками владних структур, правоохоронних органів, студентські конференції, бесіди, диспути, тематичні вечори, години відвертих спілкувань, години цікавих повідомлень (проводяться згідно комплексного плану виховної роботи серед студентів коледжу, планів роботи відділень, планів роботи кураторів груп, Студентської Ради, предметних гуртків та клубів за інтересами, Ради профілактики правопорушень, бібліотечної ради) та ін.
З метою формування у студентів громадянської позиції, відповідального ставлення до життя у коледжі велика увага приділяється створенню оптимальних умов для розвитку та самореалізації особистості через залучення студентства до роботи у Студентській раді коледжу та Профспілковій організації.
Члени органів студентського самоврядування та Профспілкової організації:
  • власним прикладом формують позитивне ставлення студентства до навчання: сприяють викладачам – предметникам у проведенні тижнів популяризації дисциплін, є ініціаторами зустрічей із видатними людьми, науковцями, займаються дослідницькою роботою;
  • сприяють формуванню поваги та любові до історії та культури нашої держави шляхом залучення молоді до зустрічей з істориками, соціологами, політологами, членами громадських і політичних організацій: організовують відвідини музею політичних в'язнів, беруть участь в урочинах з нагоди відзначення видатних дат української історії та роковин відомих українських діячів;
  • слідкують за дотриманням правил внутрішнього розпорядку під час занять та в період дозвілля студентів;
  • беруть участь у засіданнях Ради профілактики правопорушень;
  • пропагують здоровий спосіб життя, заняття фізкультурою та спортом;
  • ініціюють проведення різноманітних концертів та вечорів відпочинку;
  • активно беруть участь у роботі з профілактики СНІДу, наркоманії та алкоголізму.
У коледжі існує чітка система контролю за станом дисципліни та порядку. З цією метою розроблені та затверджені правила внутрішнього розпорядку. Навчальною частиною та класними керівниками ведеться облік пропущених занять студентами. Ці питання розглядаються на засіданнях старостату, Студентської ради та Ради профілактики правопорушень. Щотижня класні керівники звітують перед завідувачами відділень про індивідуальну роботу з невстигаючими студентами та студентами, схильними до порушень трудової дисципліни. Ведеться облік студентів, схильних до таких проявів. З метою проведення профілактичної роботи працює клуб «Людина і закон», студентська рубрика «Студент і закон»
Система роботи коледжу з правового виховання поєднується з системою національного виховання.. Виховні години на правову тематику, диспути, лекції, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, заняття з основ правознавства та історії вчать студентів бути законопослушними громадянами своєї країни.
Тому впродовж багатьох років у коледжі немає правопорушень, грубих порушень дисципліни. Не зафіксовано випадків вживання наркотичних речовин.
Навчальний заклад постійно підтримує зв’язки з кримінальною міліцією міста Тернополя, відділом у справах сім’ї та молоді, міським центром соціальних служб для молоді.
Метою фізичного виховання у коледжі є формування в юнаків та дівчат потреби у фізичному вдосконаленні, підготовка до активної виробничої праці, захисту Вітчизни. Для проведення занять та позакласної роботи з фізичної культури є відповідна база: спортивна зала у навчальному корпусі та спортивний стадіон для занять фізичною культурою у літній період, працює 7 спортивних секцій. Під час проведення змагань з різних видів спорту особлива увага приділялася масовості залучення студентів до змагань (охоплюється до 65% студентів). Стало традицією проведення тижня фізичної культури і спорту, Днів здоров’я. Для студентів, які мають ослаблене здоров’я та постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС створені спецмедгрупи для занять фізичною культурою.
Адміністрація коледжу, усвідомлюючи значення фізичної культури і спорту у формуванні особистості, продовжує працювати над розвитком та зміцненням матеріальної бази, покращенням агітації та пропаганди фізичної культури та спорту, організацією масових змагань, спортивних вечорів і турнірів.
У коледжі на належному рівні організована екскурсійно-туристична робота. Стали традиційними екскурсії по замках Західної України, до столиці нашої держави та інших культурно – історичних пам’яток нашої держави. Створена матеріальна база для проведення туристичних походів: намети, спальні мішки, туристичне обладнання.
Важливе місце у формуванні культури, духовності, естетичних смаків студентів займає організація дозвілля: студентські ККВ, розважальні шоу – програми, Дні іменинника, Новорічні посиденьки у навчальних групах, гуморина «Смійтеся і регочіться», «Ало, ми шукаємо таланти!», кулінарні шоу, конкурси за професією, години цікавих повідомлень, години відвертих спілкувань та ін.
Студенти коледжу є членами товариства «Молода Просвіта», яке очолює викладач Ярема Л.А. Велику допомогу у виховній роботі надає бібліотека коледжу, обладнана згідно сучасних вимог з виходом до локальної мережі Internet, книжковий фонд якої постійно оновлюється і поповнюється. У читальній залі коледжу постійно діють тематичні виставки.
У навчальному закладі створено банк даних про студентів, які потребують соціального захисту. Даній категорії студентів здійснюється виплата усіх коштів, передбачених законодавством України.
Розуміючи важливість і складність завдань з проблем підготовки спеціалістів у нових умовах, педагогічний колектив спрямовує свої можливості на пошуки найефективніших форм і методів роботи зі студентами, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання та передового досвіду.
Така система виховної роботи в коледжі сприяє формуванню гармонійної та всебічно розвинутої особистості, гідного громадянина України, кваліфікованого спеціаліста сфери обслуговування та індустрії гостинності.

2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. ПЛАНИ РОБОТИ

2. ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. ПЛАНИ РОБОТИ

2. ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. ПЛАНИ РОБОТИ

2. ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

Comments:
Only authorized users can leave comments.