Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!

Студентське самоврядування

Date: 1 грудня 2018 о 23:20, Refreshed 8 лютого о 19:31
Author: admin 0. 1.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

На сучасному етапі значного поширення і розвитку в Україні в освітніх закладах набув новий тип організації студентської молоді - студентське самоврядування.

Незважаючи на те, що студентське самоврядування українського варіанту має досить недовгу історію, багато органів студентського самоврядування вже встигли стати потужною ланкою освітнього процесу закладах фахової передвищої освіти. Нині відбувається активне утвердження демократичних засад в усіх сферах суспільства і як наслідок, розвиток студентського самоврядування стає невід’ємною частиною демократизації освіти.

Самоврядування сприяє вихованню у здобувачів освіти почуття причетності та відповідальності за те, що відбувається навколо них, показує реальний шлях змін на краще, допомагає виявляти і виховувати лідерів, дає їм перші навички управлінської діяльності.

Метою діяльності органів студентського самоврядування передусім є створення умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Працюючи в органах студентського самоврядування молодь здобуває навики управлінської та організаторської роботи, вчиться вирішувати власні проблеми своїми силами, захищає свої права та неодмінно набуває активної життєвої позиції, що є невід’ємною складовою виховання свідомого громадянина.

У Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій і торгівлі органом студентського самоврядування є Студентська рада коледжу та академічних груп. Вони тісно взаємодіють між собою і самостійно вирішують питання, що належать до їхньої компетенції, зокрема ті, що стосуються внутрішнього управління. Тільки у тісному взаємозв’язку між цими органами, робота, що ними проводиться, є ефективною та приносить результати.

До органів студентського самоврядування обираються найактивніші здобувачі освіти коледжу.

Досвід існування в коледжі студентської ради засвідчує, що з кожним роком вдосконалюється її організаційна структура, наповнюється новим змістом, розширюється сфера її впливу, стає чіткішою та прагматичнішою її концепція, але незмінним залишалося гасло: «Через інтереси здобувачів освіти, силами самих здобувачів освіти».

Практичною школою демократії та школою громадянського становлення називають студентське самоврядування. Адже воно формує навички проведення передвиборчих компаній, розробки і реалізації власної програми. Щорічно, на презентації нового складу студентської ради, її лідер та члени команди виступають з програмами, в яких планують заходи щодо удосконалення освітнього процесу та організації студентського дозвілля. Звітність про реалізацію програми формує відповідальність за доручену справу, дозволяє проаналізувати дієвість та авторитетність студентської ради, участь в корисних справах коледжу, визначити здатність впливу на студентський колектив.

Самоврядування дає можливість здобувачам освіти коледжу систематично сприймати й аналізувати результати власних і чужих вчинків, що допомагає усвідомлювати та дотримуватись морально-етичних норм поведінки. На засіданнях студентської дирекції розглядаються питання негативної поведінки здобувачів освіти коледжу, заслуховуються невстигаючі здобувачі освіти та порушники правил внутрішнього розпорядку. Студентська рада ініціює впровадження здорового способу життя через низку заходів превентивного характеру спільно з радою з профілактики правопорушень.

Розгорнута система студентського самоврядування дає можливість розвивати у здобувачів освіти такі якості, як впевненість, відповідальність, толерантність, ініціативність, здатність висловлювати власні думки та вміння приймати рішення.

Важливою ознакою розвитку студентського самоврядування в коледжі є те, що здобувачі освіти мають право висловлювати свою думку і бути почутими, брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх життя. Так представники студентської ради здійснюють вплив на рішення педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної комісії тощо.

Багаторічний досвід засвідчує, що самоврядування в коледжі – є дієвим виховним засобом.

Розвиток студентського самоврядування, стимулювання громадської активності здобувачів освіти – важливе завдання закладів фахової передвищої освіти.

Студентська рада Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі працює виключно згідно Положення про студентське самоврядування.

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

Голова Студентської ради

Едуард Ковальов

очолює Студентську раду та керує всією діяльністю, організовує роботу; несе відповідальність за результати роботи перед різними інстанціями.

Заступниці голови Студентської ради

Кароліна Балабушенко

Анастасія Покидко

Голови студентських рад груп - проміжна ланка, яка безпосередньо забезпечує зв’язок між студентською громадою і Студентською радою.

Секретар Студентської ради

Анастасія Дзьоба

займається документацією, що стосується роботи Студентської ради.

НАПРЯМКИ РОБОТИ

СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ПО СЕКТОРАХ

При Студентській раді працюють сектори за такими напрямами роботи: навчально-науковий, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, трудовий та інформаційний.

До складу секторів входять представники від кожного відділення, які обираються на засіданні студентських рад у групах. Склад сектору затверджується на засіданні сектору на один навчальний рік. Керівництво сектору здійснює його голова. Кандидатура голови обирається та затверджується на засіданні Студентської ради.

Навчально –науковий сектор:

-забезпечення вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між здобувачами освіти та викладачами;

-збір інформації щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;

-забезпечення контролю за відвідуванням занять здобувачами освіти та надання заступнику директора з навчальної роботи, завідувачам відділень інформації щодо дотримання здобувачами освіти та викладачами освітніх компонентів;

-внесення пропозицій до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять;

-ініціювання та допомога в організації студентських наукових конференцій;

-організація роботи студентського наукового товариства та клубів;

-поширення інформації про студентські наукові конференції та проведення заходів по залученню здобувачів освіти до участі в наукових гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами.

Голова сектору

Яна Богач

Трудовий сектор:

-проведення аналізу і надання пропозицій керівництву коледжу щодо покращення соціально-побутових умов здобувачів освіти коледжу (харчування, медичне обслуговування, матеріальні допомоги, стан та температурний режим аудиторій, допоміжних приміщень тощо);

-проведення заходів щодо залучення здобувачів освіти до господарської роботи по благоустрою коледжу;

-сприяння розвитку волонтерського руху;

-співпраця з директором коледжу, завідувачами відділення в організації практик та працевлаштування здобувачів освіти;

-співпраця з профспілкою коледжу з метою вирішення соціальних питань здобувачів освіти;

-сприяння збереженню матеріально-технічної бази коледжу у належному стані;

-контроль за станом зелених насаджень на території коледжу та за чистотою як в навчальному приміщенні, так і на території навчального закладу.

Голова сектору

Каріна Горак

Спортивно-оздоровчий сектор:

-формування у молоді стійкого інтересу до регулярних занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя, підвищення рівня освіти у цій галузі;

-організація і проведення заходів по пропаганді та поширенню здорового способу життя;

-внесення своїх пропозицій щодо розвитку гуртків та секцій з метою залучення здобувачів освіти до активного спортивного життя;

-співпраця з викладачами фізичного виховання, спортивним клубом та заступником директора з виховної роботи у створенні клубів та груп підтримки коледжських спортивних команд.

Голова сектору

Соломія Левенець

Інформаційний сектор:

-поширення інформації про функціонування студентського самоврядування у коледжі;

-ініціювання та проведення із залученням спеціалістів досліджень у студентському середовищі;

-співпраця з редакціями газет та надання матеріалів про студентське життя та проблеми;

-виховання інформаційної культури здобувачів освіти;

-організація своєчасного виходу привітань зі святами;

-своєчасне оформлення оголошень щодо проведення конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів в коледжі;

-оформлення кутків студентського самоврядування.

Голова сектору

Вікторія Мільчук

 

Культурно-масовий сектор:

-забезпечення виховання духовності та культури здобувачів освіти, зростання в студентської молоді соціальної активності, підвищення рівня освіти у цій галузі;

-внесення пропозицій та проведення заходів з метою заохочення здобувачів освіти до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

ініціювання та проведення загальноколеджних заходів культурно-масового характеру;

-вивчення потреб та побажань здобувачів освіти щодо тематики проведення культурно-масових заходів (концерти, вечори, дискотеки, походи тощо);

-надання пропозицій керівництву коледжу щодо створення, скасування або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів у коледжі;

-співпраця з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями України у сфері культурно-масової роботи.

Голова сектору

Соломія Калінгер

Редакційна колегія:

-організація і проведення виставок, конкурсів стінгазет, малюнків, графіки та листівок;

-створення вітальних стінних газет.

Вікторія Мільчук

Юлія Сеник

Волонтерський загін «Добротворці»

Члени Студентської ради здійснюють благодійну діяльність: опікуються обласним спеціалізованим комунальним дитячим будинком «Малятко» та обласним навчально-реабілітаційним центром.

Щороку проводяться благочинні акції «Милосердя» (до Дня Святого Миколая, до Великодніх Свят), що передбачають придбання подарунків.

З 2014 року студентська рада тісно співпрацює з Тернопільським логістичним центром допомоги бійцям на фронті. Щороку волонтери організовують благочинні акції «Прийми тепло наших долонь, воїне!». Різдвяні гостинці та Великодні кошики вже традиційно готують здобувачі освіти та викладачі коледжу.

Не залишають без уваги волонтери малозабезпечені сім’ї переселенців із зони бойових дій на Сході та сім’ї загиблих воїнів.

З року в рік кількість бажаючих займатися волонтерством та брати участь в благодійних проєктах постійно збільшується!.

Голова сектору

Дарина Голда

План роботи Студентської ради містить у собі ряд заходів, спрямованих на вирішення питань освіти та життєдіяльності здобувачів освіти під час навчання у коледжі.

Колективом Ради ведеться посилена робота у профорієнтаційному напрямку. З ініціативи профспілкового комітету здобувачів освіти коледжу та підтримки Студентської ради студентська спільнота бере активну участь у ярмарках вакансій, що організовує міський центр зайнятості.

Заслуговує на увагу участь студентських лідерів у проведенні спільно з тренерами ГО «Відродження нації» акцій «Разом проти торгівлі людьми», «16 днів проти насильства», «Булінгу НІ!», «Плануй майбутнє разом».

Діяльність студентського самоврядування має вже конкретні результати. Змінилися взаємовідносини між здобувачами освіти і викладачами. Здобувачі освіти вільно висловлюються про роботу своєї групи, викладачів, коледжу, відстоювати свою позицію перед адміністрацією про недоліки в навчальній та виховній роботі, беруть участь в управлінні навчальним закладом, самостійно планують і організовують проведення культурно-виховної роботи, беруть участь у вирішенні побутових проблем.

У перспективі – створення студентського видавництва «Студентський меридіан», що буде випускати студентську газету, формувати банк методичних публікацій та розробок, спрямованих на узагальнення досвіду роботи органів студентського самоврядування інших навчальних закладів.

Відповідно до чинного законодавства голова Студентської ради та 5 представників органів студентського самоврядування коледжу постійно приймають участь у засіданнях Педагогічної ради коледжу.

Характерною особливістю роботи Студентської ради коледжу є активізація зовнішньої діяльності Студентської ради. Члени Ради беруть участь у заходах, що відбуваються на обласному рівні. Сприяє цьому підтримка розвитку студентського самоврядування з боку Міністерства освіти і науки України. Також, налагоджені зв’язки, направлені на співпрацю з громадськими організаціями міста, з метою розробки та втілення спільних проєктів.

Для потреб Студентської ради коледжу та профспілкового комітету здобувачів освіти коледжу виділений окремий кабінет, обладнаний сучасною оргтехнікою, меблями, доступом до мережі Інтернет.

 Хореографи

ДОРОГИЙ ЗДОБУВАЧУ ОСВІТИ!

Участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова нагода здобути навички в громадському житті,

реалізуватися у цікавих для себе заходах,

здобути досвід у спілкуванні,

випробувати себе як лідера та керівника.

                                                                                        

Ти можеш стати частиною великої та креативної сім’ї

студентського самоврядування у коледжі.

ОСС – це саме те, що тобі потрібно!

Приходь і реалізовуй себе у творчості чи організаторській діяльності!

Comments:
Only authorized users can leave comments.