Project news
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Новини

Методичний кабінет

Date: 9 жовтня 2020 о 10:03, Refreshed 4 січня о 14:35
Author: admin 0. 1.

Методичний кабінет є центром всієї методичної роботи коледжу, який забезпечує оптимальні умови для організації навчального процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців; надає методичну допомогу викладачам, класним керівникам груп та майстрам виробничого навчання в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.

Мета методичного кабінету – сприяння впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

Методичний кабінет пропагує серед викладачів, класних керівників навчальних груп, майстрів виробничого навчання досягнення педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів. Допомагає цикловим комісіям, викладачам, класним керівникам груп, майстрам виробничого навчання з питань організації, планування та методики навчально-виховної роботи, налагоджує та підтримує зв'язки з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання; накопичує та систематизує методичні матеріали, які надсилаються з навчально-методичного центру, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі. Методичний кабінет створює базу матеріалів з атестації викладачів, розробляє рекомендації щодо вдосконалення організації навчального процесу, організовує щорічні виставки методичних напрацювань викладачів.

При методкабінеті організована методична рада, яка визначає основні напрями методичної роботи коледжу, надає допомогу і контролює її виконання, організовує впровадження прогресивних форм та методів навчання і виховання.
Методичний кабінет працює за планом затвердженим директором коледжу, який розглядається на засіданні педагогічної ради.

Міцні знання та глибоке засвоєння практичних навичок студентами – таким повинен бути кінцевий результат навчальної роботи, яку виконують педагогічні працівники.

З    метою набуття відповідних навичок та методики викладання навчальних дисциплін в коледжі організована школа молодого викладача. Одночасно поглиблюються знання з методики викладання при відвідуванні занять у колег, під час проходження підвищення кваліфікації, стажування та самоосвітою.

Методичний кабінет і бібліотека здійснюють підбір відповідної літератури фахового і методичного спрямувань, проводяться консультації, бесіди, даються необхідні рекомендації для удосконалення педагогічної майстерності викладачів. Методичний кабінет бере активну участь у вивченні, узагальненні та розповсюдженні передового педагогічного досвіду навчально-виховної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання.

Важливу роль у підвищенні теоретичного рівня викладачів та вдосконаленні їхньої педагогічної майстерності відіграє постійно діючий науково-педагогічний семінар.

Педагогічний колектив співпрацює з Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка з питань методики викладання дисциплін, впровадження новітніх технологій викладання.

Методичний кабінет коледжу ретельно збирає все нове, цінне і цікаве. Для професійного росту кожного педагога в коледжі створені належні умови.

Педагогічний колектив коледжу в  2020-2021 навчальному році    працює над  загальною навчально-методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес як запорука підвищення якості освіти».

За своєю суттю методична робота спрямована на формування інноваційного освітнього середовища, тому планування видів і форм методичної роботи здійснюється на основі аналізу конкретного стану справ у коледжі, на циклових комісіях, враховує існуючі методичні, організаційні, навчальні проблеми. Зміст методичних заходів, які відбуваються, відповідає принципу науковості методичної роботи.

На базі методичного кабінету працює науково-педагогічний семінар «Педагогічні технології», на засіданнях якого  розглядаються актуальні проблеми навчально-виховної роботи коледжу: інноваційні технології у навчальній діяльності; професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної діяльності.

Викладачам-початківцям надається методична, фахова та інформаційна допомога у «Школі молодого викладача», вони є учасниками педагогічних семінарів, відкритих занять досвідчених кваліфікованих викладачів, майстер – класів. Щомісяця проводяться заняття «Школи молодого викладача» (згідно річного плану роботи). Тематика усіх занять відображає актуальні педагогічні проблеми молодого фахівця, які виявляються шляхом анкетування і опитування, зокрема: «Рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу з дисципліни, розробки робочої програми», «Форми організації навчального процесу в коледжі».

До роботи у школі запрошуються досвідчені викладачі, які виступають в ролі викладачів наставників, що має вагомий внесок у встановленні процесу особистісного професійного зростання викладача – початківця.

Методичний кабінет  коледжу організовує роботу щодо формування методичної компетентності викладачів в рамках самоосвіти. У методичному кабінеті зібрані інформаційні, інформаційно-методичні  матеріали, зразки навчальної документації, добірки статей, відеоматеріали, презентації і т.п.

Повноту виконання навчальних програм з дисциплін доповнює робота викладача і студента над такою складовою, як  «самостійна робота». Викладачі коледжу з метою оптимальної організації самостійної роботи студентів та для забезпечення ефективного зворотнього зв’язку підготували методичні рекомендації  для організації самостійної позааудиторної підготовки студентів з усіх дисциплін навчального плану. ​

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчальної діяльності студентів дозволяє реалізувати головні завдання модернізації освіти, а саме: випуск кваліфікованих кадрів із високим рівнем сформованості ключових, базових, професійних компетентностей.

Участь у професійних конкурсах та семінарах регіонального та обласного рівня є важливою складовою методичної роботи.

Одним із провідних напрямків науково-методичної роботи є підвищення кваліфікації викладачів, у вересні-жовтні 2019 року пройшли підвищення кваліфікації  16 педагогічних працівників.

Відповідно до  постанови КМ України від 21 серпня 2019 року за № 800

в коледжі складений план підвищення кваліфікації  педагогічних працівників на календарний рік . В січні 2020 року при Полтавському університеті економіки і торгівлі  пройшли підвищення кваліфікації такі педагогічні працівники: Когут Т.М.,Задаянюк Н.М., Стець О.О., Головчинська Р.Р., Стібель В.М., Мурмила Н.І.

2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Comments:
Only authorized users can leave comments.